1 CNY 中国元 至 MRO 毛里塔尼亚乌吉亚


最后更新 : Fri, 18 Sep 2020 16:00:32 +0000

1CN¥
中国元
要么 1 CNY 至 MRO: =
50.542000 UM
毛里塔尼亚乌吉亚
汇率 : 50.54200


最后更新 : Fri, 18 Sep 2020 16:00:32 +0000

中国元 vs 毛里塔尼亚乌吉亚. 最近10天
Date 中国元 毛里塔尼亚乌吉亚
Friday, 09/18/2020 1 CNY = 52.82200 MRO
Thursday, 09/17/2020 1 CNY = 52.74400 MRO
Wednesday, 09/16/2020 1 CNY = 52.70800 MRO
Tuesday, 09/15/2020 1 CNY = 52.57800 MRO
Monday, 09/14/2020 1 CNY = 52.25900 MRO
Sunday, 09/13/2020 1 CNY = 52.23600 MRO
Saturday, 09/12/2020 1 CNY = 52.23600 MRO
Friday, 09/11/2020 1 CNY = 52.21600 MRO
Thursday, 09/10/2020 1 CNY = 52.20400 MRO
Wednesday, 09/09/2020 1 CNY = 52.11500 MRO
实时图表 CNY/MRO or (中国元 / 毛里塔尼亚乌吉亚)
中国元 至 毛里塔尼亚乌吉亚 和 毛里塔尼亚乌吉亚 至 中国元
CNY MRO CNY MRO
5 CNY = 252.7100 MRO 0.0989 CNY = 5 MRO
10 CNY = 505.4200 MRO 0.1979 CNY = 10 MRO
20 CNY = 1010.8400 MRO 0.3957 CNY = 20 MRO
50 CNY = 2527.1000 MRO 0.9893 CNY = 50 MRO
100 CNY = 5054.2000 MRO 1.9786 CNY = 100 MRO
300 CNY = 15162.6000 MRO 5.9357 CNY = 300 MRO
500 CNY = 25271.0000 MRO 9.8928 CNY = 500 MRO
1000 CNY = 50542.0000 MRO 19.7855 CNY = 1000 MRO
货币换算
CNY